Podeu llegir també el meu blog Enric Llorca Ibáñez

dimarts, 12 de març de 2013

Els funcionaris i la reforma de l’administració pública

Amb motiu d’aquesta crisi econòmica, que ho justifica tot, i a tall de les afirmacions que es venen donant des de diferents àmbits, convindria respondre a algunes preguntes des de la rigurosoritat argumental.

1er. Existeixen masses treballadors públics a Espanya? 
 La resposta a aquesta pregunta ha de partir des de la composició amb altres països del nostre entorn. Així, amb xifres a la mà del 2012, a Espanya el sector públic equival al 12,7 per cent de la població activa i està baixant en picat, com a fruït dels processos de ajustament en municipis i a l’administració autonòmica, de manera que acabarem el 2013 amb prop del 12 per cent. La mitjana dels països de l’OCDE és del 15 per cent, sense perdre de vista que en el nostre país la provisió de sanitat i educació esta fonamentalment en funcionaris per ???, mentre que en altres països és privatitzat.

 2on. Suposen els treballadors públics un costs insuportable per l’economia espanyola? 
Els costos de personal en el sector públic en els països de la Unió Europea suposen un 11,3 per cent del seu PIB. España és una mica per sobre del 11,9, no obstant està baixant a causa de les rebaixes salarials i la forta reducció d’efectius, de manera que a finals del 2013 estarem en el 10,3 per cent del PIB, encara que en altres països de la Unió Europea també s’esta reduïnt, però pocs en la mesura que hi fa Espanya.

dimecres, 6 de març de 2013

La reforma dels govern locals: un avenç o un retrocés

La reforma del governs locals, impulsada pel ministre Montoro és un atac en tota regla a la capacitat dels ajuntaments d’influir i actuar en benefici dels ciutadans, converteix els governs locals en administracions perifèriques, sotmeses a la tutela jeràrquica de diputacions provincials, comunitats autònomes i l’administració general de l’estat, el que suposa un evident retrocés respecte a la situació actual, tornant a una concepció jeràrquica que confon racionalització i eficiència amb centralisme i disciplina.

Si defensem els ajuntaments des d’una òptica política i democràtica, és vident que no podem permetre que es converteixin en oficines administratives descentralitzades, sense autonomia de decisió ni assumpció de responsabilitats.

 Les diputacions tenen un paper com espai de suport i recolzament als govern locals, no com ens aglutinador i substitutiu.

 És evident que en el món local hi ha coses que no funcionen bé, que es necessari canviar concepcions i disfuncions, que és necessari innovar i transformar, però des de una concepció que parteixi del reconeixement de l’autonomia municipal, del valor de la proximitat en els serveis públics, de reconeixement de la importància de la diferència i de la identitat local.

 Sens dubte, hi ha molts ajuntaments i alguns han fet moltes barbaritats en aquests anys. Sens dubte, existeix una confusió competencial, però la solució no é més autoritarismes, demagògica i simplificacions, parlant de sous i de malbaratament.

dilluns, 4 de març de 2013

Vídeos del 1r. Fòrum Obert de Sanitat Pública

El passat divendres 1 de març es va celebrar a Sant Andreu de la Barca el 1r. Fòrum de Sanitat Pública amb l'assistència de més 100 professionals i agents implicats en l'atenció sanitària.

L'acte va comptar amb la presència de Vicente Ortún, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra, i Marisol Rodríguez, catedràtica d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, i va ser un èxit.

Per aquest motiu, us posem a disposició els vídeos de la conferència. Esperem que siguin del vostre interés.

Introducció:

Ponència de Marisol Rodríguez:

Ponència de Vicente Ortún:

Preguntes i final: