Podeu llegir també el meu blog Enric Llorca Ibáñez

dijous, 2 d’octubre de 2014

Una nova mesura contra l'atur juvenil

Fa pocs dies presentàvem una nova mesura per lluitar contra l'atursubvencionar la meitat del costos salarials a les empreses que contractin joves aturats durant un any.

Degut l'èxit del Pla iniciat el primer semestre de 2014 que consistia en subvencionar amb 800 euros al mes a les empreses que contractessin a persones en atur de la ciutat durant un any, hem volgut realitzar una segona campanya amb subvencions a empreses que contractin durant un any, en aquest cas, a joves d'entre 16 i 30 anys.

Aquesta iniciativa té un doble objectiu: lluitar contra l'atur i ajudar a les empreses a disminuir els seus costos i millorar la seva competitivitat.

Podeu trobar més informació aquí:
http://www.sabarca.cat/DetallNoticia/_XXJSNVFpmOA2rUdBuoLLTnRV2UxBgVhkJ4l4etqywec